Sertifiointitahot

Luonnonkosmetiikan sertifikaatit

Tällä hetkellä ei ole olemassa yhtä kuluttajaystävällistä luonnonkosmetiikan sertifointijärjestelmää, vaan luonnonkosmetiikkaa sertifioidaan eri maissa erilaisilla kriteereillä.

Luonnonkosmetiikan sertifiointiin erikoistuneita organisaatioita on jo maailmanlaajuisesti. Monet näistä organisaatioista tekevät yhteistyötä ja pyrkivät kriteerien yhdenmukaisuuteen mutta myös keskinäisiä eroavaisuuksia on löydettävissä. Selkeimmät erot liittyvät siihen, miten kriteereissä painotetaan luomutuotantoa olevien raaka-aineiden käyttöä sekä siihen, miten kriteeristö suhtautuu tiettyjen synteettisten ainesosien käyttöön. Eroja on myös siinä, voidaanko sertifiointi myöntää yksittäisille tuotteille vai onko koko tuotannon täytettävät kriteerit.

Lue lisää sertifiointiin erikoistuneista organisaatioista täältä

Yhteistä näille erilaisille kriteereille ovat seuraavat pääperiaatteet

  • Valmistuksessa tulee suosia luonnollisia raaka-aineita
  • Luomulaatuisia raaka-aineita suositaan, villikasvien keräily pitää olla vastuullista
  • Tuotteissa käytettyjen raaka-aineiden tulee olla mahdollisimman vähän prosessoituja
  • Raaka-aineita ja valmiita tuotteita ei saa testata eläimillä
  • Tuotteiden tulee aiheuttaa mahdollisimman vähän haittaa ympäristölle tuotteiden tuotannon, käytön ja hävittämisen aikana
  • Pakkausmerkintöjen ja markkinointiviestinnän pitää tarjota kuluttajalle täsmällistä ja oikeaa tietoa

 

Sertifiointitahot

aiab-ok

AIAB
Italiassa luomualan valvova ja sertifikaatteja myöntävä järjestö on AIAB. Se on sertifioinut luonnonkosmetiikkaa vuodesta 2005. Kriteeristön mukaan tuotteiden ainesosien on oltava luomutuotannosta, jos kotimaisilla markkinoilla on sellaisia saatavilla.
www.aiab.it

bdih_standard_2014

BDIH
BDIH on Saksan teollisuuden ja kaupan liitto. Vuonna 1996 määritetyt kattavat periaatteet asettavat tiukat vaatimukset raaka-aineille, tuotannolle ja ympäristölle.
www.kontrollierte-naturkosmetik.de

cosmebio

Cosmebio
Cosmebio on ranskalainen järjestö, joka valvoo tuotteiden koostumuksen ja tuotannon ympäristövaikutuksia. Tällä merkinnällä varustetut tuotteet on valmistettu vähintään 95 % luonnontuotteista tai luonnosta peräisin olevista ainesosista.
www.cosmebio.org/

demeter_logo

DEMETER
Maailmanlaajuisen Demeter -luonnonkosmetiikkaohjeistuksen tavoitteena on tarjota ihmisen ihoa mahdollisiman hyvin hoitavia tuotteita, mahdollisimman pienillä negatiivisilla ympäristövaikutuksilla. Valmistustuksessa käytettävät raaka-aineet tulee olla mahdollisimman suurelta osin biodynaamisesti tuotettuja tai luomua. Raaka-aineiden jalostamiselle on tarkat ohjeet – tavoitteena on ylläpitää tai parantaa luontaisen raaka-aineen hyviä ominaisuuksia. Valmistuksen jälkeen esimerkiksi jätevedet on käsiteltävä ja pakkauksissa otettava huomioon ympäristö. Luonnonkosmetiikkaohjeistus löytyy englanniksi, saksaksi ja espanjaksi. www.demeter.net

ecocert

Ecocert
Ecocert on Euroopan ja kansainvälisesti suurin riippumaton sertifiointielin. Ecocert valvoo ja tarkastaa tuotteiden sisällön, raaka-aineet, tuotantoprosessin ja pakkauksen.
www.ecocert.com

ecogarantie

EcoGarantie
Belgialainen luonnonkosmetiikan sertifiointi on nimeltään EcoGarantie. Sitä on myönnetty vuodesta 2004 ja se noudattelee pitkälti BDIH:n kriteerejä.
http://www.ecogarantie.eu/

icea

ICEA
ICEA, the Ethical and Environmental Certification Institute, inspects and certifies firms respectful for the environment, workers’dignity and collective rights.
http://www.icea.info/en/

natrue

NaTrue
Eurooppalainen sertifiointielin, jonka tavoitteena on kansainvälisen standardin luominen. Natrue pyrkii lisäämään tietoisuutta luonnonmukaisten ainesosien merkityksestä kuluttajille ja ympäristölle.
www.natrue.org

soilassociation
Soil Association
Englantilaisten viljelijöiden 1946 perustama kestävää kehitystä edistävä järjestö. Soil Association on nykyään Ison-Britannian suurin luomusertifiointielin.
www.soilassociation.org
fi-natura-harmaa

SUOMALAINEN LUONNONKOSMETIIKKAJÄRJESTÖ:

FI-NATURA
FI-Natura on lokakuussa 2014 perustettu suomalainen yhdistys, jonka jäsenet ovat sitoutuneet luonnonkosmetiikan periaatteisiin. FI-Natura -merkillä varustetut tuotteet on valmistettu vähintään 95% luonnollisista raaka-aineista, kriteeristö painottaa myös mm. raaka-aineiden lähituotantoa.
www.finatura.com

Pro luonnonkosmetiikka ry hyväksyy jäsenikseen Suomessa valmistetut sarjat, joilla on FI-Natura merkki.